13 novembre 2020 – Divendres de la XXXII setmana

2 Joan 4-9

¿Si haguéssim de respondre què vol dir estimar, contestaríem com ens diu, avui, la segona carta de Joan: «estimar vol dir complir els manaments de Déu»?

Senyor, que sempre segueixi la teva llei.

Abadia de Montserrat13 novembre 2020 – Divendres de la XXXII setmana