13 novembre 2020 – Divendres de la XXXII setmana

2 Joan 4-9

¿Si haguéssim de respondre què vol dir estimar, contestaríem com ens diu, avui, la segona carta de Joan: «estimar vol dir complir els manaments de Déu»?

Senyor, que sempre segueixi la teva llei.

Anton Gordillo13 novembre 2020 – Divendres de la XXXII setmana

Related Posts

30 novembre 2020 – Dilluns. Sant Andreu, apòstol

Romans 10:9-18 L’argument de la carta als romans és ben simple: «Si no creuen, ¿com podrien invocar-lo? I si no n’han sentit parlar, com podrien creure-hi? I si ningú no els predica, com podrien sentir-ne parlar? I si no els envia, qui els predicarà?» A nosaltres, a mi, ¿qui m’ha anunciat, qui me n’ha parlat,