Diumenge IV d’Advent

Homilia del diumenge IV d’Advent (Cicle B), predicada pel P. Lluís Planas, monjo de Montserrat.

Homilia del diumenge IV d’Advent (Cicle A), predicada pel P. Josep-Enric Parellada, monjo de Montserrat.

Homilia del diumenge IV d’Advent (Cicle C), predicada pel P. Josep-Enric Parellada, monjo de Montserrat.

Homilia del diumenge IV d’Advent, predicada pel P. Bonifaci Tordera, monjo de Montserrat