Diumenge III de durant l’any

Homilia del diumenge III de durant l’any (Cicle B), predicada pel P. Valentí Tenas, monjo de Montserrat.

Homilia del diumenge III de durant l’any (Cicle A), predicada pel P. Valentí Tenas, monjo de Montserrat.

Homilia del diumenge III de durant l’any (Cicle C), predicada pel P. Bonifaci Tordera, monjo de Montserrat.