Aniversari de la Benedicció Abacial

Homilia de la Festa dels Beats Màrtirs de Montserrat, predicada pel P. Manel Gasch i Hurios, Abat de Montserrat. Segon aniversari de la Benedicció abacial

Homilia de la Festa dels Beats Màrtirs de Montserrat, predicada pel P. Manel Gasch i Hurios, Abat de Montserrat. Primer aniversari de la Benedicció abacial

Homilia en el XXI aniversari de la benedicció abacial, predicada pel P. Josep M Soler, Abat de Montserrat.