Advent 2022

Homilia del diumenge IV d’Advent (Cicle A), predicada pel P. Josep-Enric Parellada, monjo de Montserrat.

Homilia del diumenge III d’Advent (Cicle A), predicada pel P. Josep M Soler, Abat emèrit de Montserrat.

Homilia solemnitat de la Immaculada Concepció de la Verge Maria, predicada pel P. Manel Gasch i Hurios, Abat de Montserrat.

Homilia del diumenge II d’Advent (Cicle A), predicada pel P. Damià Roure, monjo de Montserrat.

Homilia del diumenge I d’Advent (Cicle A), predicada pel P. Bernat Juliol, prior de Montserrat.