2023/24 Durant l’any

Homilia del diumenge VI de durant l’any (Cicle B), predicada pel P. Efrem de Montellà, monjo de Montserrat.

Homilia del diumenge V de durant l’any (Cicle B), predicada pel P. Josep-Enric Parellada, monjo de Montserrat.

Homilia de la solemnitat de la Dedicació de la Basílica de Montserrat, predicada pel P. Manel Gasch i Hurios, Abat de Montserrat.

Homilia del diumenge IV de durant l’any (Cicle B), predicada pel P. Joan M Mayol, monjo de Montserrat.

Homilia del diumenge III de durant l’any (Cicle B), predicada pel P. Valentí Tenas, monjo de Montserrat.

Homilia del diumenge II de durant l’any (Cicle B), predicada pel P. Lluís Juanós, monjo de Montserrat.