Endesa reforça el servei elèctric de Montserrat

Endesa ha finalitzat recentment la renovació tecnològica de les instal·lacions que alimenten el recinte del Santuari de Montserrat amb l’objectiu de millorar i incrementar la qualitat del subministrament elèctric. D’aquesta manera, l’Abadia de Montserrat compta ja amb una xarxa elèctrica més robusta.

En concret, l’actuació ha consistit a telecomandar i motoritzar una anella elèctrica ja existent que permet tenir interconnectades les diferents instal·lacions del recinte perquè en cas de produir-se una incidència en una instal·lació es pugui continuar oferint servei des d’una altra.

Per fer-ho possible s’ha instal·lat un sistema de control remot que permet fer maniobres d’operació a distància. D’aquesta manera, si es produís una incidència s’accionarien els dispositius de maniobra de les instal·lacions sense haver de desplaçar equips sobre el terreny, ja que amb el sistema de telecomandament el Centre de Control rep informació que permet detectar i aïllar els defectes que puguin produir-se a la xarxa. Així, s’estalvia temps en la localització d’avaries, amb la conseqüent reducció del temps d’interrupció del subministrament elèctric.

A més, Endesa ha portat a terme motoritzacions dels elements de maniobra ja existents al centre de transformació i mesura del Santuari i s’han substituït els elements de maniobra convencionals del centre d’enllaç per cabines de nova tecnologia que incorporen un gas de característiques especialment aïllants. Els nous dispositius redueixen la necessitat de manteniment, perquè el gas incorporat s’autoregenera, a diferència de l’oli que pateix una descomposició gradual. Alhora, el material conté propietats dielèctriques, fet que impedeix una bona conducció de l’electricitat i disminueix el risc d’incidència, gràcies a la seva alta estabilitat tèrmica i química.

Els treballs, que han comptat amb una inversió de prop de 27.000 euros, que ha aportat Endesa, formen part del pla de la Companyia per tal de tecnificar la seva xarxa elèctrica i dotar la infraestructura dels darrers avenços tecnològics. La reforma apropa les instal·lacions a un model de gestió més eficient de la xarxa mitjançant l’automatització de les seves infraestructures, un aspecte bàsic de les anomenades xarxes intel·ligents o digitals.

Última actualització: 29 maig 2020

Abadia de MontserratEndesa reforça el servei elèctric de Montserrat