Memòria d’activitats del 2020 de la Fundació Montserrat 2025

La Fundació Montserrat 2025 fa públic la memòria d’activitats de l’any 2020, amb la intenció de facilitar una informació clara i transparent de la seva activitat i dels projectes als que dona suport amb els donatius que rep dels seus membres col·laboradors.

Aquesta memòria inclou els següents apartats:

Aquests moments delicats i de gran dificultat també per a la nostra Fundació i per a Montserrat en general, ha fet que, més que mai, hagi estat necessari adaptar-nos a l’entorn, superant els reptes que ens planteja, per seguir contribuint a donar resposta a les necessitats de la societat.

Recordem, finalment, que qualsevol persona que ho vulgui pot col·laborar en els projectes de la Fundació Montserrat 2025 fent una aportació que garanteix el mantenir l’activitat cultural, artística i d’obra social de l’Abadia de Montserrat. Aquestes aportacions poden incorporar-se dins la declaració de la renda i de l’impost sobre societats, amb la deducció corresponent: https://abadiamontserrat.cat/com-col-laborar/

Última actualització: 1 març 2021

Abadia de MontserratMemòria d’activitats del 2020 de la Fundació Montserrat 2025