50 anys de Trobades: treball musical i formatiu per a l’animació del cant

Les Trobades d’Animadors de Cant per a la Litúrgia de Montserrat celebraran enguany una nova edició seguint totes les indicacions de les autoritats sanitàries establertes a causa del COVID-19. Per tant, laics i laiques, religiosos i religioses i seminaristes tindran novament la possibilitat de formar-se en el ministeri de l’animació del cant en la litúrgia, com a servei a les assemblees dominicals en les parròquies a les quals pertanyen i serveixen. El ministeri de l’animador és un servei i alhora un compromís per a envigorir la vida litúrgica en les comunitats parroquials. El cant litúrgic ben interpretat ajuda a viure de manera aprofundida i conscient el gran tresor de la litúrgia, veritable aliment de fe, eix vertebrador i dinamitzador de la vida cristiana de les comunitats del nostre temps i les nostres diòcesis. El P. Gregori Estrada n’era conscient, de la importància de la formació de l’animador, i per això va fundar, fa gairebé 50 anys, les Trobades de Montserrat.

Les Trobades d’Animadors de Cant per a la Litúrgia de Montserrat són un espai per compartir anhels, preocupacions i projectes pel que fa al cant a la litúrgia; i també per descobrir mètodes i pràctiques que afavoreixin la participació del poble en les celebracions litúrgiques. Se celebren ininterrompudament des de 1970 –per tant, aquest 2020 compleixen 50 anys-, tenen una durada d’una setmana i se’n fan tres durant l’estiu.

Les tres Trobades d’Animadors de Cant per a la Litúrgia d’aquest estiu són:

Del 20 al 25 de juliol, dirigida per Óscar Payá

Del 3 al 8 d’agost, dirigida per Cinta Ollé

Del 10 al 15 d’agost, dirigida per Esteve Costa

A cadascuna de les Trobades hi ha instructors adjunts. La ponència d’enguany porta per títol Pistes per a una participació activa i fructuosa en la litúrgia, que impartirà el P. Abat Josep M. Soler.

El programa de les Trobades

En les tres Trobades anuals s’hi treballen cants en català per a la litúrgia i direcció musical. S’utilitzaran els llibres “El diumenge a Montserrat” i l’”Himnari dels fidels” (PAMSA). Amb tot, cal recordar que més que el repertori concret, el que realment és important és la manera de treballar-lo, el treball de la direcció, el treball vocal, el treball coral… Es tracta de posar uns bons fonaments, els punts bàsics del cant i la direcció, per tal d’aplicar-los posteriorment a la realitat concreta de cada assemblea. A les Trobades també s’hi imparteix una ponència de tema litúrgic i es facilita la participació a la pregària i a l’Eucaristia del Santuari. Igualment hi ha estones de lleure que permeten la convivència i el coneixement de diferents realitats de Montserrat.

Les Trobades s’inicien a les 12 del migdia del dilluns i acaben a les 4 de la tarda del dissabte. L’allotjament és a l’Hostatgeria del Monestir de Montserrat.

Les condicions per a la inscripció són: tenir 17 anys com a mínim –o estar avalat per algú que se’n faci responsable-, i exercir l’animació i la direcció del cant en la Litúrgia. És bo tenir coneixements musicals o almenys preparar-s’hi.

Més informació i inscripcions a les Trobades: a través del telèfon 93 877 77 66 (G. Andreu) o per correu electrònic: trobadescant@abadiamontserrat.net. El termini d’inscripció finalitza el 3 de juliol. Cal tenir en compte que les places són limitades, i més reduïdes que en d’altres edicions a conseqüència de les mesures que s’han de prendre per prevenir la pandèmia del COVID-19.

La pàgina web www.trobadesanimadorsdecant.cat és un espai pensat especialment per als animadors de cant per a la litúrgia. A través d’aquesta eina es pot obtenir tota la informació referent a les Trobades de l’estiu: dates, directors, currículums i un formulari per a la inscripció online. També informa de la XXIX Trobada General, que se celebrarà els dies 24 i 25 d’octubre a Vilanova i la Geltrú.

Última actualització: 8 maig 2020

Abadia de Montserrat50 anys de Trobades: treball musical i formatiu per a l’animació del cant