La comunitat de Montserrat rep dos nous monjos

Dissabte 11 de juliol, en la Solemnitat de Sant Benet, els GG. Jordi Puigdevall i Xavier Caballé signaran el seu compromís definitiu amb la comunitat benedictina de Montserrat i seran consagrats com a monjos per la pregària del P. Abat i la professió solemne. A la cerimònia, que presidirà el P. Abat Josep M. Soler, hi assistiran els monjos de la comunitat i els escolans, a més dels familiars i amics dels professos solemnes. L’eucaristia es podrà seguir en directe a través de Montserrat RTV (www.montserratcomunicacio.cat).

El G. Xavier Caballé i Micola va néixer a Terrassa el 24 d’agost de 1969. Va entrar al noviciat el 6 d’agost de 2014 i va fer la professió temporal el 6 d’agost de 2016. És tècnic en informàtica i química.

El G. Jordi Puigdevall i Roca va néixer a Porqueres (Girona) el 9 de gener de 1983. Va entrar al noviciat el 6 d’agost de 2014 i va fer la professió temporal el 6 d’agost de 2016. És llicenciat en Economia.

Durant la celebració del proper 11 de juliol, els GG. Xavier i Jordi llegiran davant del P. Abat i de la resta de monjos de la comunitat i dels fidels assistents, la cèdula de professió, que és un text escrit a mà i que diu el següent: “Prometo davant Déu i els sants dels quals conservem aquí les relíquies, i en presència del P. Abat d’aquest monestir i dels seus monjos, lligar-me a aquesta comunitat, viure com a monjo i ser obedient segons la Regla de Sant Benet”. En acabar, signaran l’esmentada cèdula sobre l’altar de la Basílica de Santa Maria i, posteriorment, cantaran el següent verset del salm 118: “Rebeu-me, Senyor, segons la Vostra Paraula, i viuré, que no em vegi confós en la meva esperança”, que la comunitat repetirà tres vegades. D’aquesta manera, expressaran la voluntat de donar-se plenament amb la confiança de l’ajut de Déu. Acabat aquest punt, i després que el P. Abat els faci lliurament dels signes de la seva condició de monjos –la cogulla i el llibre de pregària-, rebran l’abraçada de tots els monjos professos solemnes, com a símbol d’unió i d’acolliment a la comunitat.

Última actualització: 30 juny 2020

Abadia de MontserratLa comunitat de Montserrat rep dos nous monjos