Scroll Top

Restauració de L’Ermita de Sant Dimes

Nom del projecte:

Restauració de L’Ermita de Sant Dimes

Àmbit d’activitat:

MANTENIMENT I CONSERVACIÓ D’INFRAESTRUCTURES, EQUIPAMENTS I PATRIMONI ARTÍSTIC I CULTURAL.

Descripció del projecte:
L’ermita de Sant Dimes està ubicada just sobre el Monestir, al capdamunt de l’escala dreta que surt del jardí. Es creu que en una de les dues capelles de que constava històricament, Sant Ignasi de Loiola feu la seva confessió general l’any 1522.

Actualment, tot i que les restes de l’ermita estaven consolidades, es trobava tancada al públic i embrossada pel pas del temps, deteriorant-se el seu estat de conservació general, motiu pel qual es va decidir restaurar-la i això ha estat possible gràcies al suport de l’empresa Globalvia.

Any de realització:

2017

Pressupost econòmic:

28.000€

Origen del finançament:

Globalvia
Montserrat
Restauracio