Catalogació informàtica, restauració i reubicació de l’arxiu fotogràfic

Nom del projecte:

Catalogació informàtica, restauració i reubicació de l’arxiu fotogràfic de l’Abadia de Montserrat.

Àmbit d’activitat:

MANTENIMENT I CONSERVACIÓ INFRAESTRUCTURES, EQUIPAMENTS I PATRIMONI ARTÍSTIC I CULTURAL

Descripció del projecte:

L’ Arxiu Fotogràfic de Montserrat (AFM) es va anar formant a partir dels negatius en plaques de vidre i de les còpies positives en paper que generava la vida familiar i pública de la Comunitat monàstica i de l’Escolania. Així, el primer negatiu de que es disposa és de l’any 1866, on podem apreciar els membres que formaven la Comunitat d’aquell moment històric.

El fons fotogràfic del Monestir està format en l’actualitat per uns 15.000 negatius en plaques de vidre i de diferents mides i uns 100.000 negatius en blanc i negre i color. A més conté unes 500.000 còpies en paper en blanc i negre i en color i un nombre indeterminat de diapositives.

Els temes que podem trobar en aquest fons fotogràfic de més de 150 anys d’existència són molt variats, destacant entre d’altres, fotografies de la Santa Imatge, els monjos, els escolans i diverses facetes de la seva vida, els edificis del Monestir i del Santuari en diverses èpoques, les col·leccions pictòriques, escultòriques, d’orfebreria, etc., les visites de personalitats il·lustres al Santuari, esdeveniments importants en la vida del Monestir i de Catalunya.

Bona part d’aquest fons està pendent de catalogar, d’ordenar i d’equipar amb el material de conservació necessari per a la seva posterior ubicació, tasques que caldria que desenvolupés una persona externa coneixedora d’aquest àmbit, amb el suport d’un monjo.

Pressupost econòmic:

Finançament total o parcial del treball de catalogació informàtica, restauració i reubicació de l’arxiu fotogràfic (cost total del projecte: 24.000€ o cost anual: 6.000€ durant 4 anys).

Origen del finançament:

Pendent de finançament.

adminCatalogació informàtica, restauració i reubicació de l’arxiu fotogràfic