Scroll Top

El segle XX: Una herència pel futur

L’objecte d’estudi ha estat la relació entre el passat s. XX, marcat per les guerres terribles i per grans projectes de pau, i el present s. XXI que mira vers un futur difícil de preveure

 

 

Montserrat, setembre de 2018. Dimarts 18 de setembre s’ha celebrat una nova edició de les “Jornades d’estudi de cultura humanística”, organitzades per l’Abadia de Montserrat des de l’any 2004, que tenen com a objectiu aprofundir la coneixença sobre la cultura i el pensament actual i portar a la reflexió qüestions de fons que acompanyen l’existència humana, el sentit de la vida, la transcendència, la religió. En aquesta ocasió, l’objecte d’estudi ha estat adequat als dos monjos que aquest estiu han complert 90 anys, els PP Hilari Raguer i Pius-Ramon Tragan, i que porten l’herència del passat i viuen en el nou mil·lenari: la relació entre el passat segle XX, marcat per les guerres terribles i per grans projectes de pau, i el present segle XXI que mira vers un futur difícil de preveure.

 

El segle XX: una herència pel futur ha estat el títol de la Jornada, en la qual han participat professors universitaris d’Itàlia, Alemanya i Catalunya. Les ponències han estat les següents:

 

El segle de les religions?                                                      G. Gabriel Soler

Esglésies i religions en l’època post-secular                       Prof. Paolo Naso

Una nova “Pau de Westfalia”?                                             Prof. Antonio Autiero

Un canvi profund: el Concili Vaticà II                                    Prof. Alberto Melloni

Bíblia i Europa: esperances i delusions                                Prof. Marinella Perroni

Vers quin futur?                                                                   G. Gabriel Soler

Present i futur d’Europa                                                        Prof. Joan Rigol

Democràcia i totalitarisme                                                     Prof. Daniel Roig

Entre política i finances                                                        Prof. Guillem López Casasnovas

El futur de la intel·ligència artificial                                       Prof. Ramon López de Mántaras

 

La història que ens precedeix esdevé, sota formes diverses, una pauta per comprendre la realitat actual i projecta una falsa previsió de cara al futur. Alguns consideren necessària una escissió generacional. La nova generació esdevindria el començament d’una època nova i millor. La continuïtat seria un impediment. Cert que existeixen fets veritablement nous que s’imposen: descobriments de la ciència, nous mitjans tècnics i informàtics, coneixements de la física i de la psicologia fins ara desconeguts. Aquestes novetats, però, no provenen del no-res. Tenen els seus precedents i, per tant, s’han d’integrar en el flux de la corrent històrica actual i modificar-la d’acord amb les noves descobertes. Han de ser un enriquiment no pas un canvi radical. El fons humà del comportament individual i social ha de mantenir sempre el realisme dels fets i la dignitat de les persones, principis que provenen d’una història i d’una civilització que defensa la dignitat i la justícia com base de la convivència humana. Una qüestió important s’imposa: les religions són en grau de mantenir l’equilibri entre continuïtat i renovament.

 

La Jornada, l’assistència a la qual era lliure, ha estat organitzada per l’Abadia de Montserrat i Scriptorium Biblicum et Orientale de Montserrat.

 

Departament de Premsa i Comunicació de Montserrat

Última actualització: 20 abril 2020