Fons de la Biblioteca de Montserrat, en una publicació del REBIUN

La Biblioteca de Montserrat i la Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona, que tenen el seu catàleg allotjat a la biblioteca de la Universitat Ramon Llull, han participat en la publicació del treball Manuscritos bibliográficos en bibliotecas de REBIUN, que reuneix els catàlegs o índexs manuscrits dels fons de les biblioteques universitàries espanyoles i d’altres institucions afins. Concretament, han aportat documents que recullen referències impreses o manuscrites de documents.

L’obra la formen 550 entrades que inclouen el títol de cada manuscrit, les dates conegudes o probables i la descripció física. Acompanyen, si s’escau, comentaris sobre el contingut o qualsevol circumstància destacable i, finalment, les sigles de la biblioteca posseïdora del manuscrit, la procedència i l’enllaç a la còpia digital, si n’hi ha. El catàleg es completa amb un índex d’autors i entitats i un altre de les universitats i institucions on es custodien els manuscrits.

Aquest treball, que presenta el Grup de Patrimoni Bibliogràfic de la Universitat Ramon Llull, està accessible en obert. Es pot visitar a https://rebiun.xercode.es/xmlui/handle/20.500.11967/515.

El Grup de Patrimoni Bibliogràfic de la REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias Españolas) s’encarrega de la difusió del patrimoni bibliogràfic de les biblioteques que formen part de CRUE REBIUN.

La Biblioteca de Montserrat hi ha contribuït aportant un total de 23 manuscrits bibliogràfics, entre els quals destaquen el Catàleg de manuscrits de l’antic fons Aiamans, del s. XVIII; el Catàlech de les obres lul·lianes d’Oxford i Les edicions lul·lianes a la Bodleian Library, de Josep Maria Batista i Roca, de l’any 1915; Documents relatius a la Congregació benedictina de Valladolid, dels s. XVI-XVIII; el Catàleg bibliogràfic en fitxes i resums dels llibres de la donació Francesc Cambó i Batlle; Estado de los libros de autores, impresos, manuscritos, originales, y otros papeles, que forman una suficiente biblioteca de música, y en especial para una escuela del canto eclesiástico…, del s. XVIII; Catàleg bibliogràfic en fitxes de la donació del senyor Joan Baptista Cendrós a la Biblioteca de Montserrat, del s. XX; els Aplecs d’impresos i manuscrits relatius al I Congrés Litúrgic de Montserrat, de 1915; la relació de llibres procedents de la donació de la biblioteca del doctor Manuel Corachan a la Biblioteca de Montserrat; Índice de las obras de Macanaz, del s. XVIII; Inventario del Archivo del Real e Imperial Monasterio de Fitero, del s. XVIII; Inventari de la venda del fons manuscrit del Marquès de Monsalud, del s. XVIII; la relació dels llibres de la donació del senyor Anscari M. Mundó a la Biblioteca de Montserrat o les Obres mèdiques de la Biblioteca de Montserrat, del P. Joan Parellada, entre d’altres.

Per la seva part, la Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona hi ha aportat tres catàlegs  de biblioteques  eclesiàstiques, dels s. XVIII- XIX.

Última actualització: 29 juny 2020

Abadia de MontserratFons de la Biblioteca de Montserrat, en una publicació del REBIUN