Comunicat de la Comissió d’Investigació

Els membres de la comissió d’investigació es van reunir dilluns 11 de febrer a Montserrat amb el P. Abat Josep M. Soler. En el transcurs de la trobada van escoltar el P. Abat i van demanat al monestir que faciliti a la comissió determinada documentació referent als casos que estan estudiant.

De la mateixa manera, aquests dies estan prosseguint les trobades dels membres de la comissió amb les persones que s’hi han adreçat i que han mostrat la seva voluntat de parlar-hi. Puntualment s’anirà informant dels treballs de la comissió.

Cal recordar que els membres de la comissió d’investigació creada a Montserrat van realitzar la seva primera reunió el passat 1 de febrer a Barcelona.

En aquella reunió es van establir els protocols de funcionament intern i un dels primers acords que es va prendre va ser el d’oferir a totes i cadascuna de les persones que s’han adreçat a la comissió la possibilitat de tenir un encontre personal amb un dels seus membres: Sra. Cristina Vallejo, Dr. Xavier Pomés o Sra. Begoña Elizalde.

Cal recordar novament que la comissió disposa d’una adreça electrònica (transparencia.montserrat@gmail.com) a la qual es pot adreçar tothom qui vulgui fer alguna denúncia o bé comunicar alguna informació.

Última actualització: 27 març 2020

adminComunicat de la Comissió d’Investigació