Comentaris Bíblics

Els Fets ens expliquen com Pau i Bernabé comencen a ser perseguits a Iconi, i han de fugir. A Listra,…

Quan Pau torna a Jerusalem, després de fer l’experiència de la seva conversió, i, recordant l’apassionament que abans obrava contra…

Després de l’Ascensió, el llibre dels Fets ens diu que: «Tots, unànimement, assistien sens falta a les hores de pregària,…

Ahir recordàvem com Pau havia iniciat el seu discurs recordant la història de salvació; i ens aturàrem en el testimoniatge…

Pere ens recomana avui moltes coses. Però en aquestes recomanacions es podria subratllar una actitud constant quan diu:«…sotmeteu-vos a la…

Bernabé i Saule tornen a Jerusalem un cop acabada la missió; però l’Esperit Sant, mentre se celebra un acte litúrgic,…

La lectura de l’Apocalipsi ens diu que en la lluita contra la força del mal: «l’acusador dels nostres germans», ha…

El relat d’avui ens diu que Pere descobreix per inspiració del Senyor que el missatge de la Bona Nova és…

L’acció de Pere, després de l’experiència pasqual, sorprèn a molts; avui, després d’haver guarit un invàlid en nom de Jesús…

Vet aquí un resum de la vida de l’Església primerenca: «L’Església vivia en pau per tot Judea, Galilea i Samaria….

El relat d’avui dels Fets dels Apòstols ens conta la conversió de Pau. Ananies és enviat pel Senyor per tal…

Avui el text ens relata com el diaca Felip fa una catequesi a un home que està en recerca; un…