Scroll Top

Butlletí del Santuari 126 — Montserrat a Roma (Octubre 2023)

Montserrat Butlletí del Santuari 126 — Montserrat a RomaSubscripció al Butlletí del SantuariMontserrat. Butlletí del Santuari és la continuació de la publicació que amb aquest nom va iniciar-se l’any 1927 i que va quedar estroncada el 1936. El gener del 1982, després que l’any anterior s’hagués celebrat el Centenari de la proclamació de la Mare de Déu de Montserrat com a Patrona de Catalunya, se’n va iniciar la segona època, l’actual.

Aquest Butlletí vol ser un mitjà de relació entre Montserrat i tots aquells que, d’una manera o l’altra, troben en aquest monestir-santuari un punt de referència per a la seva fe i per a la seva espiritualitat, o bé un referent dels altres valors que Montserrat intenta oferir i promoure.

PDF

Última actualització: 20 desembre 2023