Scroll Top

Una atenció específica envers els més necessitats

La fe que tenim com a cristians ens demana de tenir una atenció especial envers les persones més necessitades, envers les persones que es van empobrint i viuen situacions socials de risc.

P. Damià Roure, monjo de Montserrat

Flors i Montserrat

Última actualització: 18 agost 2021