Scroll Top

5 maig 2020 – Dimarts IV de Pasqua

Fets dels Apòstols 11:19-26

Ja fa uns dies vèiem com la comunitat de Jerusalem, víctima de la persecució, s’havia dispersat; i això va comportar que la Bona Nova s’escampés més. Avui el relat ens explica com aquella dispersió va provocar que la Bona Nova  saltés les fronteres i les cultures. Bernabé i Pau es traslladen a Antioquia per instruir els nous creients.

Series capaç de marxar de casa teva per anar a catequitzar?

Senyor, doneu a la vostra Església moltes vocacions missioneres.