Scroll Top

29 maig 2024 dimecres VIII (1Pe 1, 18-25)

Vet aquí una perla preciosa del text d’avui: «Vosaltres, que heu acceptat la veritat, us heu purificat per poder-vos estimar sincerament com a germans. Per això, estimeu-vos de cor els uns als altres, sense desistir mai del vostre amor.» Jo no sé si sempre tenim present que la veritat està en l’amor. Però certament que el qui estima veu i viu amb una intensitat que omple de sentit la pròpia vida. Perquè sigui així, ¿què falta al teu amor?

Senyor, mostra’m el camí del veritable amor.