27 d’octubre 2023 Divendres XXIX (Rm 7, 18-25a)

Pau ens parla de la seva experiència que ben bé pot ser la nostra: «A l’hora de la veritat, no faig el bé que voldria sinó el mal que jo no voldria… Pobre de mi, que en sóc, de dissortat!… ¿Qui em podrà alliberar? Donem gràcies a Déu, per Jesucrist, el nostre Senyor: ell és qui m’allibera.»

Senyor aquí tens les meves mans, les meves obres: que sempre siguin netes i en elles no hi hagi maldat.

Abadia de Montserrat27 d’octubre 2023 Divendres XXIX (Rm 7, 18-25a)