26 juliol 2020 – Diumenge de la XVII setmana

1 Reis 3:5.7-12

Tots associem la figura de Salomó amb la d’un home extraordinàriament savi, esplèndid, amb una vida exuberantment rica. Però, què va demanar al començament del seu regnat? «Feu al vostre servent la gràcia de saber escoltar, perquè pugui fer justícia al vostre poble i destriar el bé del mal.» Quan t’adreces al Senyor per demanar que t’ajudi en les teves responsabilitats, fas servir el criteri de Salomó?

Senyor, doneu-me la gràcia i la saviesa del discerniment.

Abadia de Montserrat26 juliol 2020 – Diumenge de la XVII setmana