26 juny 2019 Dimecres XII Gn 15, 1-12.17-18

La mentalitat d’Abram li deia que el que més havia de valorar era tenir descendència de la seva esposa, però constata que «l’hereu haurà de ser un dels meus servidors.» Així ho diu al Senyor. Però :«el Senyor li va fer sentir la seva paraula i li digué: “No serà pas aquest el teu hereu, serà el fill que naixerà de tu.” (I el text comenta), Abram cregué en el Senyor i el Senyor ho tingué en compte.» La proposta d’avui és la de reflexionar com ens prenem, com creiem, la paraula de Déu, perquè Déu ens pren seriosament com Abram.
Senyor, que sempre tingui la paciència de saber-te esperar.

Última actualització: 24 juliol 2019

admin26 juny 2019 Dimecres XII Gn 15, 1-12.17-18