26 agost 2020 – Dimecres de la XXI setmana

2 Tessalonicencs 3:6-10.16-18

Creient que era certa la imminent vinguda del Senyor, hi havia qui havia deixat de treballar, d’aquí que digui al començament de la lectura d’avui: «Us manem que us aparteu de qualsevol germà que visqui desvagat». I aleshores desitja: «Que el mateix Senyor de la pau us la doni sempre i de tota manera». En què consisteix aquesta pau?

Senyor, que la meva vida transparenti la vostra pau.

Abadia de Montserrat26 agost 2020 – Dimecres de la XXI setmana