Scroll Top

18 d’abril 2024 dijous III pasqua (8, 26-40)

Avui el text ens relata com el diaca Felip fa una catequesi a un home que està en recerca; un etíop busca el sentit de la vida a la Bíblia, i ens diu que la catequesi comença per on l’home li costa de comprendre. I continua la narració: «Aleshores Felip, començant per aquest punt de l’Escriptura, li va anunciar la Bona Nova de Jesús.» Vet aquí que, en poques paraules, ens ha dit en què consisteix el començament de la missió: es parteix per respondre a les preguntes que hom es fa, i des d’aquest punt, s’anuncia la Bona Nova.

Senyor, que sàpiga escoltar les veritables necessitats de l’home d’avui, i sigui capaç de transmetre el que ets per a mi.