5 d’abril 2022 Dimarts V de quaresma (Nm 21, 4-9)

El llibre dels Nombres ens descriu com el poble, en passar pel desert, perd la confiança en el Senyor; el text ens diu: «… malparlava contra Déu». Apareix aleshores la serp verinosa que fàcilment recorda la serp d’Adam i Eva; és a dir, la temptació a què hom pot caure fàcilment si perd la seva fe i, per això, molta gent moria a causa de les picades de la serp  (caure en la temptació). La vida només és restaurada per la fe en l’acció que Moisès fa. A nosaltres ens recorda l’acció de Jesús clavat en creu que, per la fe, ens redimeix els pecats.

Senyor, davant les dificultats d’aquesta vida, augmenta’ns la fe.

Abadia de Montserrat5 d’abril 2022 Dimarts V de quaresma (Nm 21, 4-9)