7 febrer 2022 Dilluns V (1R 8, 1-7.9-13)

Salomó organitza una gran festa per celebrar el trasllat de l’Arca de l’aliança al temple. El text diu que: «Dintre de l’Arca no hi havia res més que les dues taules de pedra que Moisès havia dipositat a la muntanya de l’Horeb: eren les taules de l’aliança que el Senyor havia fet amb el poble d’Israel».

Senyor que la teva Llei d’amor, sigui sempre el meu nord.

Abadia de Montserrat7 febrer 2022 Dilluns V (1R 8, 1-7.9-13)