16 novembre 2021 dimarts XXXIII

2M 6, 18-31

El llibre dels Macabeus ens ofereix uns testimonis colpidors. Avui tenim l’exemple d’Eleazar que prefereix morir, abans de cedir i escandalitzar. Cal fixar-se en el raonament que ell es fa: «Prefereixo morir tot seguit. Fingir no seria propi de la meva edat, els joves s’apartarien del bon camí per culpa meva, i la meva vellesa quedaria deshonrada». Quantes vegades fem coses i no tenim prou present aquesta reflexió!

Senyor, necessito més coratge.

Abadia de Montserrat16 novembre 2021 dimarts XXXIII