6 novembre 2021 dissabte XXXI

Rm 16, 3-9.16.22-27

Em sembla que ens posarem d’acord si diem que la manera que tenia Pau d’acabar les cartes que adreçava a altres persones no és com la que fem ara; però hauríem de trobar una manera de conservar i viure algunes idees, com per exemple, el desitjar la «glòria a aquell qui té el poder de confirmar-nos en la Bona Nova que us anuncio». Nosaltres, anunciem la Bona Nova?

Senyor, desitjaria tenir l’esperit de reflexió, la llibertat, i la profunditat de Pau.

Abadia de Montserrat6 novembre 2021 dissabte XXXI