Scroll Top

8 d’octubre 2021 Divendres XXVII

Jl 1, 13-15; 2, 1-2

Joel presenta la visió de la vinguda del Senyor com una dia fosc, tenebrós; i ho serà per a aquells que, vivint superficialment, no van a l’arrel de les coses i que per això, no esperen res. En canvi, per a qui s’adona de la seva limitació, la vinguda del Senyor serà un alliberament.

¿Què em falta Senyor, perquè quan em vinguis a buscar visqui la joia del teu trobament definitiu?