Scroll Top

13 setembre 2021 Dilluns XXIV

1Tm 2, 1-8

Pau recomana fer «pregàries, oracions, súpliques i accions de gràcies per tots els homes, pels reis i per tots els qui tenen autoritat.» Pot ser bo seguir avui aquesta recomanació de Pau; fem-ne una llista i quan preguis per ells estima’ls de veritat.

Senyor, que en el cor dels qui tenen un poder creixi l’esperit de servei.