Scroll Top

2 agost 2020 – Diumenge de la XVIII setmana

Isaïes 55:1-3

Molt sovint valorem les coses segons el grau de satisfacció que ens donen, però les paraules d’Isaïes: «Estigueu atents, veniu a mi i us saciareu la vida», ens parlen d’un valor infinit. Aquest és Déu. I, amb tot, què és el que més valores a la teva vida?

Senyor, només Tu fas que sigui veritat la resposta del salm responsorial d’aquest diumenge: tan bon punt obriu la mà ens sacieu de bon grat.