16 maig 2020 – Dissabte V Pasqua

Fets dels Apòstols 16:1-10

Vet aquí un breu resum i efecte de la carta que va ser enviada als creients procedents del paganisme donant les normes de com s’havien de comportar en les coses de la fe. Ens diu: «Quan passaven per les poblacions, els comunicaven les normes que els apòstols i els preveres de Jerusalem havien manat d’observar. I les comunitats de creients es consolidaven en la fe i veien augmentar cada dia el nombre dels fidels.» ¿Quines coses consideres que avui consoliden les nostres comunitats, i quines consideres que les desfan?

Senyor, que puguem veure augmentar el nombre de creients en les nostres comunitats.

Abadia de Montserrat16 maig 2020 – Dissabte V Pasqua