Scroll Top

12 maig 2019 Diumenge IV Pasqua Ac 13, 14.43-52

Pau i Bernabé troben dificultats a les sinagogues per poder parlar obertament de la se-va fe, per això fan saber als jueus: «ara ens adreçarem als qui no són jueus… Quan sentiren això els qui no eren jueus, se n’alegraren, i lloaven la paraula del Senyor». La missió sempre ha estat d’un dels reptes que l’Església ha tingut per fer conèixer l’evangeli de Jesús. ¿Tu et consideres un missioner? Què et fa falta perquè les perso-nes que no pensen com tu, en el teu entorn, puguin conèixer el do alliberador de la teva fe?
Senyor, que els enviats a les missions sempre tinguin l’escalf i l’ajuda dels qui formem l’Església.

Última actualització: 24 juliol 2019