10 febrer 2019 Diumenge V Is 6, 1-2a.3-8

Isaïes s’adona de la seva petitesa davant la majestat de Déu: se sent impur: «Jo sóc un home de llavis impurs». Però l’acció de Déu, feta a través d’un dels serafins que li tocà el llavis, li fa saber que ja ha desaparegut «la teva culpa, el teu pecat ja ha estat esborrat» Un cop pur, és capaç d’oferir-se a Déu dient-li: «Aquí em teniu: envieu-m’hi». Tens por que Déu et demani servir-lo?
Senyor, purifica la meva voluntat.

Última actualització: 24 juliol 2019

admin10 febrer 2019 Diumenge V Is 6, 1-2a.3-8