Organistes d’Església. XXIX Curset de formació (23-28 agost 2021)

Organitzat per Organistes d’Església, la Facultat Antoni Gaudí d’història, arqueologia i arts cristianes de l’Ateneu Universitari Sant Pacià, la Fundació Montserrat 2025 i l’Abadia de Montserrat, del 23 al 28 d’agost deñ 2021 se celebrarà a Montserrat l’edició XXIX del curset de formació d’organistes d’església, adreçat a tots els qui exerceixen d’organista en una comunitat parroquial i religiosa.

Les matèries que es tractaran són el cant gregorià, la teologia sagramental, la teoria, pràctica i anàlisi de l’acompanyament tonal i modal, la tècnica organística i el repertori litúrgic (aquest darrer punt, a partir de les obres que cada alumne vulgui treballar).

Podeu trobar més informació al full informatiu .

Última actualització: 5 juny 2021

Abadia de MontserratOrganistes d’Església. XXIX Curset de formació (23-28 agost 2021)