Visita Espiritual a la Mare de Déu de Montserrat

La visita espiritual a la Mare de Déu de Montserrat va ser redactada pel sacerdot Josep Torras i Bages el febrer del 1889 (l’octubre següent seria nomenat bisbe de Vic) a petició d’un grup de joves que havien fundat la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat.

El 1981, en motiu del centenari del patronatge de la Mare de Déu de Montserrat, a la Vetlla de Santa Maria, és digué per primera vegada una nova visita espiritual que s’havia encarregat al català Pere Casaldàliga, bisbe a Saó Felix (Brasil). Aquesta pregària, enlloc d’intercalar l’Ave Maria i el glòria entre les diferents peticions, es pot cantar amb la melodia del G. Odiló M. Planàs l’antífona: “Santa Maria, Verge i Mare de Déu, intercediu per nosaltres prop del Senyor, el nostre Déu.

Abadia de MontserratVisita Espiritual a la Mare de Déu de Montserrat