Vida nova de l’Esperit

La salvació que Jesús ens ofereix és la vida nova de l’Esperit, que ens eleva cap a les altures de la llibertat, de la bondat, de la pau, de la compassió envers els altres i envers nosaltres mateixos. I tot això és motiu de joia inefable.

P. Ignasi M. Fossas, prior de Montserrat

Vida nova de l'Esperit

Abadia de MontserratVida nova de l’Esperit