Scroll Top

Variacions en les respostes del poble per a la celebració de l’Eucaristia segons la tercera edició típica del Missal Romà

A partir de diumenge 27 de novembre del 2022, amb l’inici del temps d’Advent, a Montserrat començarem a fer ús de la tercera edició típica del Missal Romà en català seguint les indicacions de la Conferència Episcopal Tarraconense.

La nova edició incorpora, entre altres canvis, dues variacions en les respostes del poble durant la professió de fe amb el Credo nicenoconstantinopolità (el que habitualment professem durant la missa a Montserrat) i en la invitació del celebrant en el ritu de l’ofertori.

PDF

Última actualització: 26 novembre 2022