Trobades d’Animadors de Cant per a la Litúrgia 2022: aprendre i fer música junts, la seva base pedagògica

Les Trobades d’Animadors de Cant per a la Litúrgia de Montserrat, adreçades a les persones a qui els agrada el cant i la música litúrgica, constitueixen una ocasió per a formar-se en el ministeri de l’animació del cant en la litúrgia, com a servei a les assemblees dominicals en les parròquies. Aquest estiu tindrà lloc una nova edició, la 52a, que tornarà a ser una plataforma d’aprenentatge per als animadors de cant que hi participin.

Les tres Trobades d’Animadors de Cant per a la Litúrgia de 2022 tindran lloc del 25 al 30 de juliol, del 8 al 13 d’agost, i del 14/15 al 20 d’agost

Les Trobades no són tan sols uns dies d’aprenentatge. «El secret és poder aprendre i fer música junts, perquè aquesta és també la base pedagògica de les Trobades: fer per aprendre, cantar per aprendre a cantar, participar en la litúrgia per a aprendre a valorar aquesta mateixa participació», com afirma el P. Abat de Montserrat, Manel Gasch. «Segur que des de Montserrat —afegeix l’abat Manel—, per efecte de les Trobades, s’ha estès a tantes persones, comunitats i parròquies aquesta comprensió de com es pot pregar junts. Però també cal dir, que les Trobades no són només tot això sinó també la manera d’acomplir totes aquestes finalitats. L’ambient d’extrema cordialitat, d’amistat, de sanes relacions humanes entre persones d’edats molt diverses i de dedicacions ben diferents, són un marc per anar molt més enllà».

La ponència d’enguany la impartirà la Dra. Serafina Poch, psicopedagoga i psicòloga especialista en musicoteràpia, amb el títol Els efectes de la música en l’ésser humà.

El ministeri de l’animador és un servei i alhora un compromís per a envigorir la vida litúrgica en les comunitats parroquials. El cant litúrgic ben interpretat ajuda a viure de manera aprofundida i conscient el gran tresor de la litúrgia, veritable aliment de fe, eix vertebrador i dinamitzador de la vida cristiana de les comunitats del nostre temps i les nostres diòcesis. El P. Gregori Estrada n’era conscient de la importància de la formació de l’animador, i per això va iniciar, l’any 1970, les Trobades de Montserrat.

Les Trobades d’Animadors de Cant per a la Litúrgia de Montserrat són un espai per compartir anhels, preocupacions i projectes pel que fa al cant a la litúrgia; i també per descobrir mètodes i pràctiques que afavoreixin la participació del poble en les celebracions litúrgiques. Se’n celebren tres cada estiu i tenen una durada de sis dies cadascuna.

Les tres Trobades d’Animadors de Cant per a la Litúrgia d’aquest estiu són:

  • Del 25 al 30 de juliol, dirigida per Aïda Espelt
  • Del 8 al 13 d’agost, dirigida per Isabel Pla
  • Del 14/15 al 20 d’agost, dirigida per Jordi Martí

A cadascuna de les Trobades hi ha instructors adjunts. La ponència d’enguany porta per títol Els efectes de la música en l’ésser humà, que impartirà la Dra. Serafina Poch, psicopedagoga i psicòloga especialista en musicoteràpia.

El programa de les Trobades

En les tres Trobades anuals s’hi treballen cants en català per a la litúrgia i direcció musical. Es tracta de posar uns bons fonaments, els punts bàsics del cant i la direcció, per tal d’aplicar-los posteriorment a la realitat concreta de cada assemblea. A les Trobades també s’hi imparteix una ponència i es facilita la participació en la pregària i a l’Eucaristia del Santuari. Igualment, hi ha estones de lleure que permeten la convivència i el coneixement de diferents realitats de Montserrat. Les Trobades s’inicien a les 12 del migdia del dilluns i acaben a les 4 de la tarda del dissabte. L’allotjament és a l’Hostatgeria del Monestir de Montserrat.

Les condicions per a la inscripció són: tenir disset anys com a mínim —o estar avalat per algú que se’n faci responsable—, i exercir l’animació i la direcció del cant en la Litúrgia. És bo tenir coneixements musicals o almenys preparar-s’hi.

Més informació i inscripcions a les Trobades: a través del telèfon 646137305 (G. Andreu) o per correu electrònic: trobadescant@abadiamontserrat.net. El termini d’inscripció finalitza el 8 de juliol. La primera Trobada d’enguany ja està plena.

La pàgina web www.trobadesanimadorsdecant.cat és un espai pensat especialment per als animadors de cant per a la litúrgia. A través d’aquesta eina es pot obtenir tota la informació referent a les Trobades de l’estiu: dates, directors, currículums i un formulari per a la inscripció en línia. També informa de la pròxima Trobada General, que arriba a la seva 40a edició, que es farà a la Parròquia de Sant Pere i Sant Pau d’el Prat de Llobregat els dies 22 i 23 d’octubre.

Última actualització: 27 juny 2022

Abadia de MontserratTrobades d’Animadors de Cant per a la Litúrgia 2022: aprendre i fer música junts, la seva base pedagògica