Scroll Top

Suggestiva panoràmica del culte a Montserrat

L’obra és “una volguda mescla d’història, narració, reflexió i costumari, i també alguna exemplificació, sense pretendre dir-ho tot”, afirma l’autor

Himnari dels fidels
Comprar
Primeres pàgines

Montserrat, un Magníficat de roca” és una frase lapidària que va pronunciar el papa Sant Joan Pau II durant el seu pelegrinatge a Montserrat, el 7 de novembre de 1982. El P. Bernabé Dalmau recupera aquesta frase per donar títol al seu darrer llibre, en el qual ofereix una suggestiva panoràmica del culte a Montserrat. Els tres conceptes de Roca, Magníficat i Montserrat permeten passar de la funcionalitat litúrgica dels espais sagrats a la devoció popular mariana a través de la descripció de la vida sacramental, en el marc de les particularitats de l’any litúrgic.

El llibre Montserrat, un Magníficat de roca   (Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2020) està estructurat en base a aquesta frase en tres parts ben diferenciades. “L’expressió de la frase és terriblement suggestiva: uneix natura amb espiritualitat”, afirma el P. Bernabé Dalmau. És la impressió que té qualsevol visitant que arriba a Montserrat: una muntanya única i un santuari on la pregària esdevé lloança perenne. A aquesta lloança, també subratlla el papa “els fills de sant Benet” li han donat una dimensió litúrgica que configura la devoció a la Mare de Déu. Contemplar la litúrgia a Montserrat a través del prisma de la frase feliç del papa Joan Pau és una forma possible de penetrar a l’interior d’allò que dóna vida i testimoniatge cristià a l’activitat de la muntanya santa. Les pàgines del llibre volen ajudar a entendre com el càntic de Maria ha “cristal·litzat”.

A Montserrat, un Magníficat de roca hi ha “una volguda mescla d’història, narració, reflexió i costumari, i també alguna exemplificació, sense pretendre dir-ho tot”, afirma el P. Bernabé Dalmau. El llibre està escrit en llengua catalana, i també inclou la traducció castellana i l’anglesa.

Última actualització: 18 febrer 2021