Santa Maria del Carme

El dia d’avui ens porta, en primer lloc, a pensar en Santa Maria, la Mare de Déu, sota l’advocació del Carme. Ella va obrir camins nous i coratjosos i va posar-se abnegadament al servei dels altres, forta per la consciència de ser filla de Déu i pel do de l’Esperit Sant que havia rebut. Ella és la deixebla eminent de l’Evangeli del seu Fill Jesús. I ara ens és model de vida cristiana i d’atenció solidària envers els altres..

P. Josep M. Soler, abat de Montserrat

Camí amb Montserrat

Abadia de MontserratSanta Maria del Carme