Sant Sebastià, patró de Monistrol de Montserrat

St. Sebastià va ser, segons la tradició, un soldat que havia d’oferir culte a l’emperador. Però el seu únic Senyor era Jesucrist. Potser no va voler cedir als xantatges i a les ordres mancades d’ètica. El fet és que, a causa de Jesús el varen presentar al tribunal. Va ser condemnat. I amb valentia, confiant en les paraules que hem sentit a l’evangeli, va donar la vida per Jesucrist. És màrtir, testimoni radical. I participa de la glòria de Déu.

Què ens diu això a nosaltres que el tenim per patró? Primer que l’hem d’invocar i hem d’agrair la seva protecció.

Però, sobretot, l’hem d’imitar en tres coses: 1) el coneixement de la persona de Jesús, portar una vida cristiana seriosa (pregària, Escriptura, sagraments); 2) fer comunitat cristiana unida; 3) con-vivència i solidaritat amb tothom, també amb els qui no comparteixen la nostra fe: Monistrol ja és pluricultural i plurireligiós.

D’una homilia del P. Josep M. Soler, abat emèrit de Montserrat, a la parròquia de Sant Pere de Monistrol de Montserrat

Última actualització: 20 gener 2022

Abadia de MontserratSant Sebastià, patró de Monistrol de Montserrat