La realitat de Jesucrist

El Nadal cristià és, més enllà de les lluminàries, dels regals, dels encontres en el caliu familiar i dels desigs més o menys tòpics de felicitat i de pau, la realitat de Jesucrist, del qual celebrem el naixement, i que té una transcendència per a tota la història humana..

P. Josep M. Soler, abat de Montserrat

Última actualització: 29 desembre 2021

Abadia de MontserratLa realitat de Jesucrist