Oficis de Setmana Santa i Pasqua (2022)

07.30 LAUDES
10.30 BENEDICCIÓ DELS RAMS I MISSA CONVENTUAL. Salve i Virolai
18.45 Vespres
21.00 Concert de Setmana Santa
Les set paraules de Crist a la Creu
Terra tremuit

Andreu Diport i Feliu (n. 1998)
Per a timbales i orgue (2022). Estrena
Les sept paroles du Christ
Théodore Dubois (1837-1924)
Oratori per a solistes, cor i orquestra
Versió per a orgue de Norris L. Stevens
07.30 LAUDES
10.30 MISSA CONVENTUAL
13.00 Salve i Virolai
18.45 VESPRES
07.30 LAUDES
11.00 Celebració comunitària del Sagrament de la Reconciliació
13.00 Salve i Virolai
18.00 Assaig de cants
18.30 MISSA DE LA CENA DEL SENYOR
21.45 Motets polifònics
22.30 Vetlla eucarística
«El perfum dels olivers»
24.00 S’acaba l’adoració del Santíssim i es tanca la Basílica
08.00 MATINES I LAUDES
11.00 Conferència a la Sala de la Façana
P. Antoni Pou, monjo de Montserrat
«Meditació de la Passió segons Sant Joan»
13.00 Pregària ecumènica i motets polifònics
16.30 Assaig de cants
17.00 CELEBRACIÓ DE LA PASSIÓ DEL SENYOR
i cant de la seqüència «Stabat Mater» de Palestrina
21.30 Via Crucis
Mare de l’amor i dels dolors
08.00 MATINES I LAUDES
13.00 Pregària ecumènica i motets polifònics
18.00 VESPRES
21.00 Assaig de cants
22.00 VETLLA PASQUAL
08.30 LAUDES. Regina Cæli
11.00 MISSA DEL DIA DE PASQUA
Motets de Pasqua i Virolai
18.45 VESPRES

Última actualització: 17 abril 2022

Abadia de MontserratOficis de Setmana Santa i Pasqua (2022)