Ofici del Rosari per la fi de la pandèmia (22 de maig 2021)

Vídeo de la pregària del Sant Rosari per la fi de la pandèmia resat el dia 22 de maig del 2021 a Montserrat, dins la cadena de pregàries dels diversos santuaris del món convocada pel Papa Francesc.

Última actualització: 22 maig 2021

Abadia de MontserratOfici del Rosari per la fi de la pandèmia (22 de maig 2021)