Scroll Top

Montserrat, motor econòmic de Catalunya

Montserrat contribueix a generar 19,60€ per cada euro de valor afegit en l’economia catalana. La contribució econòmica directa, indirecta i induïda de Montserrat l’any 2019 va ser de 314,5M€, i el principal sector al qual contribueix Montserrat és el d’hostaleria, restauració i turisme, amb 168M€. Aquestes són algunes de les conclusions de l’estudi d’avaluació de la contribució econòmica i social de l’Abadia de Montserrat, elaborat per la firma de serveis professionals EY per encàrrec de la Fundació Abadia de Montserrat 2025, que ha analitzat l’impacte de la institució Montserrat i la seva “innegable” influència en termes de contribució econòmica i social directament derivada de la seva activitat, en base a les dades de 2019.

L’estudi s’ha centrat en les dades de l’Abadia de Montserrat i les seves entitats dependents i associades: Publicacions de l’Abadia de Montserrat SA, L’Agrícola Regional SA, Central de Reserves de Montserrat SAU, Gestió de Serveis de Montserrat SLU, Fundació Abadia de Montserrat 2025, Montserrat Energia SL i Funicular Aeri de Montserrat SA (societat participada al 60%). L’any de referència és el 2019, en què hi va haver un rècord històric de visitants a Montserrat: 2,67 milions (el 34% dels quals van ser de Catalunya i de l’Estat espanyol i el 66% restant estrangers, xifra que ha tingut un creixement significatiu durant els darrers anys). Catalunya és el principal origen dels visitants dins de l’Estat espanyol. D’entre els visitants provinents de fora de Catalunya, la majoria prové de Madrid seguit de València i Càceres. Montserrat desperta l’interès de visitants procedents de tots els racons del món. La majoria dels visitants estrangers són de països europeus, essent també molt rellevant el pes dels originaris d’Amèrica i d’Àsia. Principals procedències de visitants estrangers: 15% EUA, 12% Rússia, 7% Corea del Sud, 4% França i 3% Alemanya.

A banda de la contribució econòmica, l’estudi també contempla l’aportació social: cada lloc de treball directe de Montserrat genera aproximadament 8,5 llocs de treball indirectes i induïts en l’economia catalana. Així, hi ha 6.210 llocs de treball dels quals 655 són directes,  4.708 indirectes i 847 induïts.

El finançament de Montserrat està directament vinculat a les activitats dels visitants al Santuari, les donacions, la venda d’entrades, les activitats dels visitants al recinte i el lloguer d’instal·lacions. Pel que fa les despeses, la majoria són de personal (10,4 M€), seguida de la despesa en aprovisionaments (8,4 M€) i d’altres d’explotació (8,3 M€). La contribució al PIB de Catalunya generat per Montserrat s’estima mitjançant el Valor Afegit Brut (VAB) que ofereix la contribució global a l’economia local a través de les seves activitats de negoci i, indirectament, a través de la seva despesa L’impacte generat per Montserrat a través de la seva activitat, les compres realitzades a proveïdors, la despesa dels seus visitants i dels seus proveïdors va contribuir en 314,5 M€ a diferents sectors de l’economia catalana en l’exercici econòmic de 2019.

La contribució econòmica que generen els visitants de Montserrat es deriva principalment de la despesa dels turistes internacionals, que representa un 80% de l’impacte generat de manera indirecta i induïda, mentre que la despesa dels visitants de Catalunya suposa un 14%. Atenent a la contribució derivada de la despesa dels 1,77 milions de visitants estrangers durant 2019 per sectors, destaca, en primer lloc, el d’allotjament, manutenció i turisme, que suposa un 62% de la despesa del visitant estranger de Montserrat. Els visitants de Montserrat van generar un impacte econòmic indirecte i induït de 287,3 M€ durant l’any 2019, un 96% del total d’impacte indirecte i induït.

L’impacte generat per Montserrat a través de les compres realitzades als seus proveïdors, la despesa dels visitants i dels salaris, tant dels seus empleats com dels empleats dels seus proveïdors, ha contribuït sobre diversos sectors de l’economia de Catalunya. Entre aquests destaca la seva contribució a l’hostaleria, l’alimentació i turisme, amb un 56%. Montserrat ha realitzat durant 2019 una despesa de 13 M€ en compres, de les quals un 84% s’ha realitzat a proveïdors catalans. Això representa una injecció d’11 M€ a l’economia catalana i és un clar indicador de l’aposta del grup pels proveïdors i l’economia locals. El sector amb una major despesa en compres ha estat el de menjars, begudes i altres articles amb una despesa de 4 M€, seguit del sector de serveis professionals amb una despesa de 2 M€.

Última actualització: 16 desembre 2021