Butlletí del Santuari 121 (Gener-Abril 2022)

Montserrat. Butlletí del Santuari és la continuació de la publicació que amb aquest nom va iniciar-se l’any 1927 i que va quedar estroncada el 1936. El gener del 1982, després que l’any anterior s’hagués celebrat el Centenari de la proclamació de la Mare de Déu de Montserrat com a Patrona de Catalunya, se’n va iniciar la segona època, l’actual.

Aquest Butlletí vol ser un mitjà de relació entre Montserrat i tots aquells que, d’una manera o l’altra, troben en aquest monestir-santuari un punt de referència per a la seva fe i per a la seva espiritualitat, o bé un referent dels altres valors que Montserrat intenta oferir i promoure.

Subscripció al Butlletí del Santuari
 
Montserrat Butlletí del Santuari 121 (gener-abril 2022)

Sumari

   • Editorial
   • Recordant per fer una nova cordada
   • Crònica
   • El Montserrat de tots
    P. Joan M. Mayol
   • Vida del Santuari
   • Propostes Pastorals, 2022 «L’acollí a casa seva»
    P. Joan M. Mayol
   • Al voltant de Santa Mara amb els nostres bisbes en els 75 anys de l’Entronització de la Moreneta
    P. Joan M. Mayol
   • Homilia en la Missa Conventual de la Solemnitat de la Mare de Déu de Montserrat
    Mons. Manuel Nin
   • Al cap de 150 anys de la Congregació
    P. Josep M. Soler
   • In memoriam
   • Homilia en les Exèquies del P. Josep Massot
    P. Bernat Juliol, prior
   • Homilia en les Exèquies del G. Martí Sas
    P. Abat
   • Confraria de la Mare de Déu
   • Institució de la Confraria a l’Arxiprestat de Poblenou
    Mn. Gabriel Carrió i Amat
   • Roses solidàries de la Confraria de Reus
    Maria Jesús Vila
    • Entrevista
    • Entrevista a Mn. Lluís Bonet i a Manuel Conesa
     Òscar Bardají
    • Patronat de la Muntanya de Montserrat
    • Jornada tècnica: el guiatge en els espais protegits
     Xavier Aparicio
    • Notes d’història i de cultiura
    • Els orgues grans de Montserrat (VI)
     G. Ramon Oranias
    • La Tenda de Medalles del Santuari de Montserrat
     G. Josep Galobart
   • Meteorologia
   • Dades meteorològiques de Montserrat
    G. Frederic Fosalba

Última actualització: 20 desembre 2022

Abadia de MontserratButlletí del Santuari 121 (Gener-Abril 2022)