Butlletí del Santuari 116 (Maig-Agost 2020)

Montserrat. Butlletí del Santuari és la continuació de la publicació que amb aquest nom va iniciar-se l’any 1927 i que va quedar estroncada el 1936. El gener del 1982, després que l’any anterior s’hagués celebrat el Centenari de la proclamació de la Mare de Déu de Montserrat com a Patrona de Catalunya, se’n va iniciar la segona època, l’actual.

Aquest Butlletí vol ser un mitjà de relació entre Montserrat i tots aquells que, d’una manera o l’altra, troben en aquest monestir-santuari un punt de referència per a la seva fe i per a la seva espiritualitat, o bé un referent dels altres valors que Montserrat intenta oferir i promoure.

Subscripció al Butlletí del Santuari
 
Montserrat Butlletí del Santuari 116 (maig-juny 2020)

Sumari

 • Editorial
 • La “nova normalitat”
 • Crònica
 • El Montserrat de tots
  G. Gabriel Soler
 • Vida del Santuari
 • La catifa del confinament
  Vicenta Pallarés
 • Baixar del Canigó i pujar a Montserrat
  Marc Castells
 • Pregàries als peus de la Mare de Déu
  Mn. Joan Massana
 • XXVIII Curst d’Organistes d’Església – 2020
  G. Ramon Oranias
 • 50 anys de Trobades d’Animadors de Cant
  Gna. Natàlia Aldana
 • Pistes per a una participació activa i fructuosa en la litúrgia
  P. Abat Josep M. Soler
 • Confraria de la Mare de Déu
 • Inici de la Confraria a la parròquia de Sant Pere de Terrassa
  Montserrat Aróztegui
 • Entrevista
 • Dues noves professions solemnes a Montserrat
  G. Xavier Caballé
  G. Jordi Puigdevall
 • Patronat de la muntanya de Montserrat
 • Actuacions al Parc Natural post Covid 19
 • Notes d’història i de cultura
 • Sobre l’arribada del Llibre Vermell a Montserrat
  P. Josep Massot
 • Els orgues grans de Montserrat
  G. Ramon Oranias
 • El viatger Hieremias Gundlach a Montserrat
  G. Josep Galobart
 • Un himne montserratí en honor de Sant Benet
  P. Bernabé Dalmau
 • Altar de la Mare de Déu de Montserrat a la parròquia de Sant Pere de Terrassa
  Mn. F. Javier Aróztegui
 • Meteorologia
 • Dades meteorològiques de Montserrat
  G. Frederic Fosalba

Última actualització: 11 maig 2021

Abadia de MontserratButlletí del Santuari 116 (Maig-Agost 2020)