Scroll Top

Missa del Sant dia del Nadal del Senyor. Galeria fotogràfica

Selecció de fotografies de la celebració de la Missa del Sant dia del Nadal del Senyor a Montserrat.

Última actualització: 25 desembre 2021